Застереження щодо вибору сімейного лікаря

Застереження щодо вибору сімейного лікаря

Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації

№ 025-09/о “Реєстраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної (медико – санітарної) допомоги”

 

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 025-09/о “Реєстраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної (медико–санітарної) допомоги” (далі ─ Реєстраційна форма).

2. Реєстраційна форма заповнюється лікарем або іншим медичним працівником у присутності лікаря загальної практики – сімейного лікаря, терапевта/педіатра дільничного (далі – лікар) разом з пацієнтом, який бажає прикріпитися до даного лікаря з метою подальшого отримання у нього первинної медичної (медико–санітарної) допомоги (далі – ПМСД).

3. Дані про пацієнта вносяться до Реєстраційної форми відповідно до паспортних даних та згідно з інформацією, наданою пацієнтом.

4. У Реєстраційній формі всі необхідні реквізити заповнюються повністю.

5. У розділі І “Інформація про пацієнта” у рядки 1-6 вносяться дані щодо пацієнта: прізвище (1), ім’я (2), по батькові (3), дата народження (4), паспорт, серія та номер (5), стать пацієнта (6). У пункті 7 зазначається громадянство пацієнта; у пункті 8 вписується місце роботи, у пункті 9 – сімейний стан.

6. У розділі ІІ “Місце проживання” зазначається місце проживання пацієнта: район (1), місто / село (2), вулиця (3), номер будинку (4), номер квартири (5), домашній телефон (6). У пункті 7 вписуються найменування закладу охорони здоров’я та прізвище, ім’я, по батькові сімейного лікаря, де раніше надавалася медична допомога. Дані про заклад охорони здоров’я – центр ПМСД та амбулаторію, де раніше надавалася ПМСД, вносяться відповідно до “Талона про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу”, що надається пацієнтом.

7. У розділі ІІІ “Прикріплення дітей, що проживають у сім’ї” вписуються дані щодо дітей пацієнта: ім’я, стать, дата народження. Дані про дітей вносяться лише одним із батьків або одним із інших їхніх законних представників.

8. При заповненні Реєстраційної форми пацієнт обов’язково знайомиться зі змістом інформаційного листка пацієнта, який є її невід’ємною частиною.

9. Реєстраційна форма засвідчується підписами зареєстрованих осіб; проставляється дата заповнення карти (число, місяць, рік) та зазначається найменування закладу охорони здоров'я.

10. Реєстраційна форма підписується завідувачем амбулаторії та завіряється печаткою центру ПМСД/амбулаторії.

11. Інформація, що міститься у Реєстраційній формі, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом. Відповідальність за розголошення такої інформації, що міститься у Реєстраційній формі, несуть лікарі, молодші працівники з медичною освітою, що обслуговують прикріплене до лікаря населення, та завідувач амбулаторії.

12. Реєстраційна форма зберігається у закладі увесь період прикріплення пацієнта до центру ПМСД та підлягає збереженню в архіві 5 років у разі зміни прикріплення пацієнта. Реєстраційна форма зберігається та знищується у встановленому законодавством порядку.